Usługi biura podatkowego adresowane są przede wszystkim do podmiotów gospodarczych, zarówno osób prawnych jak i fizycznych. Zapewniamy pełną obsługę włącznie z odbiorem dokumentów od klienta i dostarczaniem deklaracji i sprawozdań do odpowiednich instytucji.

 • KSIĘGOWOŚĆ

  Prowadzimy

  • ewidencję przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego

  • podatkową księgę przychodów i rozchodów

  • księgi handlowe

  • rejestry VAT

  • ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

 • KSIĘGOWOŚĆ

  Sporządzamy

  • deklaracje podatkowe

  • sprawozdania GUS

  • listy wynagrodzeń

  • sprawozdania roczne i śródroczne osób prawnych

 • KSIĘGOWOŚĆ

  Doradzamy

  • jakie przedsięwziąć kroki przy uruchamianiu działalności gospodarczej

  • jaką wybrać formę prawną działalności i sposób opodatkowania

  • czy koniecznie VAT i kasa fiskalna

  • jak skutecznie przeprowadzić windykację należności

Dlaczego biuro rachunkowe a nie zatrudnienie księgowej?

 1. Każdy przedsiębiorca jest nastawiony na sukces.

 2. Osiąga sukcesy, wielkie sukcesy, jak i porażki wynikające z bieżącej działalności.